O firmie...

Powstaliśmy w 2001 roku rozpopoczynając pracę w branży zabezpieczeń od najprostrzch zadań instalacyjnych. Stopniowe zbieranie doświadczeń w zakresie instalacji sygnalizacyjnych i alarmowych oraz chęć działania w branży systemów security skłoniło nas do specjalizacji w tej dziedzinie. W roku 2004 działamy pod nową firmą LVTech. Nazwa została zmieniona, aby lepiej oddać obszar działalności przedsiębiorstwa. LV - Lov Voltage (niskie napięcie) odnosi się do instalacji niskonapięciowych, sygnalizacyjnych, alarmowych i transmisji danych.

Wieloletnie doświadczenie oraz ciągły rozwój pozwalają nam dzisiaj zaoferować pełen zakres usług od fazy koncepcyjnej po konserwację istniejących instalacji.

  Created by LVTech